Type betrokkene
Welke gegevens verwerken we?
Waarom verwerken we deze gegevens?
Waarom mogen we uw persoonsgegevens gebruiken?
Wie hebben er toegang tot uw gegevens?
Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Cliënten
NAW- en contactgegevens (zoals voornaam, achternaam, kantoor- of bedrijfsnaam, titel, privé- en zakelijk (email)adres, privé- en zakelijk telefoonnummer).

Werkervaring- en opleidingsgegevens (zoals gegevens over de vooropleiding).

Inkomens, vermogens, bank en overige financiële gegevens.
Ten behoeve van het relatiebeheer

Ten behoeve van de (belasting) advieswerkzaamheden

Ten behoeve van de (belasting) advieswerkzaamheden
Teneinde het juist en correct uitvoeren van de belastingwerkzaamheden.
Wij gebruiken verschillende systemen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De leveranciers van die systemen kunnen mogelijk ook persoonsgegevens van u verwerken. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met florian@dbtax.eu.

Alleen medewerkers van DB Taks Advisory die de persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren, hebben rechtstreekse toegang tot uw gegevens in de systemen.

Als dat nodig is voor de uitvoering van onze werkzaamheden, verstrekken wij soms persoonsgegevens aan derden. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met florian@dbtax.eu.
In verband met de bewaarplicht voor belastingadviseurs bewaren wij deze gegevens 7 jaar na beëindiging van de samenwerking.
Type betrokkene
Welke gegevens verwerken we?
Waarom verwerken we deze gegevens?
Waarom mogen we uw persoonsgegevens gebruiken?
Wie hebben er toegang tot uw gegevens?
Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Leveranciers
NAW- en contactgegevens (zoals voornaam, achternaam, kantoor- of bedrijfsnaam, titel, (email)adres, en telefoonnummer) van de leverancier of diens (wettelijk) vertegenwoordigers.

Gegevens met het oog op het doen van betalingen en het innen van vorderingen.
Ten behoeve van het relatiebeheer.

Ten behoeve van de financiële administratie en debiteuren- en crediteurenbeheer.
Voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst.
Wij gebruiken verschillende systemen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De leveranciers van die systemen kunnen mogelijk ook persoonsgegevens van u verwerken. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met florian@dbtax.eu.

Alleen medewerkers van DB Taks Advisory die de persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren, hebben rechtstreekse toegang tot uw gegevens in de systemen.

Als dat nodig is voor de uitvoering van onze werkzaamheden, verstrekken wij soms persoonsgegevens aan derden. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met florian@dbtax.eu.
Wij bewaren deze gegevens zolang dat nodig is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren of als dat nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten.
Type betrokkene
Welke gegevens verwerken we?
Waarom verwerken we deze gegevens?
Waarom mogen we uw persoonsgegevens gebruiken?
Wie hebben er toegang tot uw gegevens?
Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Overige relaties
NAW- en contactgegevens (zoals voornaam, achternaam, kantoor- of bedrijfsnaam, titel, (email)adres, en telefoonnummer.

Gegevens met het oog op het doen van betalingen en het innen van vorderingen.
Ten behoeve van het relatiebeheer.

Ten behoeve van de financiële administratie en debiteuren- en crediteurenbeheer.
Voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. Ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang om onze diensten zo efficiënt mogelijk te kunnen aanbieden.
Wij gebruiken verschillende systemen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De leveranciers van die systemen kunnen mogelijk ook persoonsgegevens van u verwerken. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met florian@dbtax.eu.

Alleen medewerkers van DB Taks Advisory die de persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren, hebben rechtstreekse toegang tot uw gegevens in de systemen.

Als dat nodig is voor de uitvoering van onze werkzaamheden, verstrekken wij soms persoonsgegevens aan derden. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met florian@dbtax.eu.
Wij bewaren deze gegevens zolang dat nodig is voor het verlenen van onze diensten of het verrichten van onze activiteiten, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.
Type betrokkene
Welke gegevens verwerken we?
Waarom verwerken we deze gegevens?
Waarom mogen we uw persoonsgegevens gebruiken?
Wie hebben er toegang tot uw gegevens?
Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Sollicitanten
NAW- en contactgegevens (zoals voornaam, achternaam, titel, (e-mail)adres en telefoonnummer).

Cv en eventuele rapportage van een assessment.
Om bij de werving een sollicitatie te kunnen opvolgen.

Ten behoeve van werving en selectie.
Ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang om geschikte kandidaten te werven voor openstaande vacatures.
Wij gebruiken verschillende systemen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De leveranciers van die systemen kunnen mogelijk ook persoonsgegevens van u verwerken. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met florian@dbtax.eu.

Alleen medewerkers van DB Taks Advisory die de persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren, hebben rechtstreekse toegang tot uw gegevens in de systemen.

Als dat nodig is voor de uitvoering van onze werkzaamheden, verstrekken wij soms persoonsgegevens aan derden. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met florian@dbtax.eu.
Van sollicitanten die de functie waarop zij solliciteerden niet hebben gekregen worden de gegevens bewaard tot vier weken na het sluiten van de sollicitatieprocedure tenzij u ons toestemming heeft gegeven uw gegevens langer te bewaren. In dat geval bewaren wij uw gegevens tot uiterlijk een jaar na het sluiten van de sollicitatieprocedure.